Wydrukuj temat

Ogłoszenia o sprzedaży psów i kotów

Informujemy

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt ( Dz. U. 2011 Nr 203 poz. 1373 ; ). Na mocy tej nowelizacji wprowadzono kilka zmian dotyczących handlu zwierzętami.

Art. 10a ustawy zabrania wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach a także prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych oraz wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli. Art. 10b wyraźnie mówi o zakazie nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach a także o zakazie nabywania kotów i psów poza miejscem ich chowu lub hodowli.

Zabrania się też rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zakaz nie dotyczy hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W praktyce oznacza to, że handel psami i kotami może dotyczyć jedynie zwierząt posiadających rodowód. Pozostałe zwierzęta, nie pochodzące z oficjalnych hodowli, można jedynie przekazywać za darmo (nie dotyczy schronisk dla zwierząt i organizacji zajmujących się ochroną zwierząt).

Wobec powyższego w działach Zwierzęta Psy i Zwierzęta Koty przyjmujemy ogłoszenia o sprzedaży pochodzące jedynie z zarejestrowanych hodowli. Zwierzęta muszą być sprzedawane za konkretną cenę. Hodowca tym samym deklaruje, że zwierzę posiada rodowód lub będzie uprawnione do jego odbioru.

Dodatkowo zalecamy załączać do ogłoszenia zeskanowany przegląd miotu, co rozwieje wszelkie wątpliwości.

Dla pozostałych psów i kotów polecamy dział Gratis.

Jeżeli chcesz zakupić psa lub kota zgodnie z prawem, upewnij się, że hodowla jest zarejestrowana, a tym samym zwierzę posiada rodowód lub metrykę, która upoważnia do jego otrzymania.

Pomóż eliminować nielegalnych hodowców, zgłaszaj nam ogłoszenia łamiące te przepisy.

Proszę czekać - ładowanie treści...