Regulamin zamieszczania ogłoszeń w serwisie www.znajdzto.pl

 1. Portal internetowy www.znajdzto.pl umożliwia dodanie ogłoszenia zarówno w wersji bezpłatnej (ogłoszenie zwykłe, drobne) jak i w wersjach opłaconych (ogłoszenie wyróżnione) - zgodnie z cennikiem i jest prowadzony przez Itmore Sp. z o. o. zwanym dalej Usługodawcą.
 2. Siedziba Usługodawcy: Pruszcz Gdański, ul. Kochanowskiego 6A/4, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 604-016-90-91 REGON: 363691046,  KRS: 0000600881.
 3. Założenie konta w portalu internetowym www.znajdzto.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie podanych informacji w bazie Usługodawcy i wykorzystanie ich w procesie zamieszczania ogłoszeń.
 4. Itmore Sp. z o.o . dba o poufność wszelkich danych uzyskanych w trakcie działalności serwisu znajdzto.pl. Dane te nie będą ujawniane innym osobom trzecim, ani innym podmiotom bez uzyskania uprzedniej zgody osoby, której dane te dotyczą. Udzielenie zgody lub jej cofnięcie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownej rubryki w portalu użytkownika i jest wyłączną metodą powiadamiania Usługodawcy o decyzjach użytkownika w tym zakresie. Przesyłanie informacji mailem na adresy Usługodawcy nie gwarantuje bezzwłocznego uwzględnienia decyzji użytkownika przez Usługodawcę.
 5. Przetwarzanie danych dotyczących Użytkownika serwisu będzie odbywało się na warunkach i zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. Użytkownik www.znajdzto.pl ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, co odbywa się poprzez stosowne działania użytkownika w panelu użytkownika.
 7. Dodanie ogłoszenia w portalu www.znajdzto.pl jest równoznaczne z założeniem konta służącego do nawigacji ogłoszeniem. Konto zakładane jest na adres mailowy podany podczas zamieszczania oferty. Do tego konta będą dopisywane wszystkie ogłoszenia dodawane w przyszłości z tym samym adresem mailowym.
 8. Ogłoszenie w przypadku sprzedaży lub wynajmu musi zawierać cenę.
 9. Ogłoszenie zwykłe dodane na stronę internetową jest dostępne w serwisie przez 15 dni od momentu zamieszczenia. Ogłoszenia bezpłatne przyjmujemy do wszystkich kategorii ogłoszeniowych poza działami Praca-oferty pracy oraz Towarzyskie. Ogłoszenia bezpłatne są dostępne tylko dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczych.
 10. Ogłoszenia, których treść odsyła Czytelnika do konkurencyjnych pism, internetowych serwisów ogłoszeniowych, bądź innych, konkurencyjnych dla Wydawcy nośników informacji, będą usuwane lub nie będą w ogóle zamieszczane w portalu.
 11. Ogłoszenia naruszające prawa intelektualne i autorskie lub prawa własności przemysłowej nie będą zamieszczane lub będą usuwane w przypadku uzyskania choćby podejrzenia istnienia takiego naruszenia (w szczególności za wystarczająca podstawę do usunięcia ogłoszenia przyjmuje się sygnał od podmiotu trzeciego roszczącego sobie określone prawa do użytego adresu mailowego, strony www, imienia i nazwiska, nazw, firm, symboli, znaków itp.). W żadnym z w/w przypadków autorowi ogłoszenia nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia z tego tytułu.
 1. Dane teleadresowe, takie jak: adres, numer telefonu, adres strony www, adres e-mail, numer komunikatora internetowego należy zamieszczać w wyznaczonych polach formularza przyjmowania ogłoszeń. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość w/w danych ani za ich aktualność, a w szczególności za to, iż pochodzą one od osoby podającej się za z autora ogłoszenia.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wyświetlania ogłoszeń sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego, bez prawa do zwrotu wynagrodzenia z tego tytułu a w szczególności:
  • o treści naruszających: normy moralne, dobre obyczaje, godność człowieka, uczucia religijne, przekonania polityczne oraz związanej z dyskryminacją rasową;
  • zawierających treści typu:
   sponsora..., dyskrecja 100%, dyskrecja zapewniona..., pomoc finansowa..., za pomoc oferuję..., w celu niezobowiązujących spotkań, z własnym lokum, zafunduję..., stypendium ufunduję... i innych z wyraźnym podtekstem erotycznym (nie dotyczy kategorii ogłoszeń "Towarzyskie") oraz sugerującym stręczycielstwo;
  • zawierających treść karalną;
  • zawierających twierdzenia podważające fakty stwierdzone prawomocnym orzeczeniem;
  • godzących w dobra osobiste osób trzecich, w tym także typu: za długi... nie odpowiadam;
  • prezentujące wizerunki osób
  • dotyczących:
   1. środków odurzających i psychotropowych;
   2. przedmiotów, których wprowadzanie do obrotu jest prawnie zabronione;
   3. napojów alkoholowych;
   4. wyrobów tytoniowych;
   5. gier losowych, zakładów wzajemnych - gry cylindryczne, gry w karty, gier na automatach losowych, totalizatorów, piramidek finansowych, łańcuszków szczęścia, wróżb, leków i środków farmaceutycznych;
 1. Ogłoszenia dotyczące spotkań i wykładów organizowanych przez różnego rodzaju grupy religijne lub parareligijne będą usuwane lub nie będą zamieszczane.
   
 2. W działach: Zwierzęta Psy i Zwierzęta Koty przyjmujemy ogłoszenia o sprzedazy pochodzące jedynie z hodowli zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. Zwierzęta oferowane w tych działach muszą być sprzedawane za konkretną cenę. Hodowca tym samym deklaruje że zwierzę posiada rodowód lub będzie uprawnione do jego odbioru. Na wezwanie pracowników Wydawcy hodowca musi wylegitymować się dowodem rejestracji hodowli pod rygorem usunięcia ogłoszeń. Autorowi usuniętego ogłoszenia nie przysługuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia z tego tytułu.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku siły wyższej, które zakłóciły pracę portalu internetowego www.znajdzto.pl. Za zamieszczenie ogłoszenia, które nie jest zgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba zlecająca zamieszczenie ogłoszenia.

 4. Usługodawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania, klasyfikowania ogłoszeń oraz do odmowy publikacji bez podawania przyczyny. Usługodawca nie zapewnia także stałego układu graficznego opublikowanego ogłoszenia.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji ogłoszeń także w innych nośnikach informacji, w tym w innych portalach, gazetach i wyszukiwarkach. 

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników w przypadku wystąpienia następujących warunków:
 • konto nie zostało aktywowane
 • użytkownik nie logował się na konto w przeciągu ostatniego roku
 • użytkownik nie dodał ogłoszenia w przeciągu ostatniego roku
 1. Wszelkie reklamacje związane z publikowaniem i zamieszczaniem ogłoszeń w portalu internetowym www.znajdzto.pl  rozpatrywane są przez Dział Kontroli Jakości (reklamacje@znajdzto.pl) w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnej reklamacji. 

 2. Prawo odstąpienia od umowy (rezygnacja z dodanego ogłoszenia).

 3. Polityka prywatności i polityka "cookies" www.znajdzto.pl - zobacz więcej.

 4. Kolejność wyświetlania ogłoszeń na liście (od góry do dołu): Ogłoszenia wyróżnione podbiciem, ogłoszenia drobne (zamieszczone bezpłatnie).

 5. Funkcje kokpitu Klienta:
 • Edytuj - pozwala na korektę i redakcję oferty
 • Odśwież - nadaje ogłoszeniu na www.znajdzto.pl aktualną datę, usuwając jednocześnie wszystkie wykupione dla oferty wyróżnienia

Proszę czekać - ładowanie treści...