tagi ochrona roślin i nawadnianie
opryskiwacz, beczkowóz
zobacz więcej

Artykuły / Rolnictwo / Ochrona roślin i nawadnianie


Mała retencja – jak zwiększyć zasobność gleb w wodę

dodano: 2014-03-19

O ile na brak wody z opadów człowiek nie ma wpływu, to może mieć wpływ na zatrzymanie i zagospodarowanie wody z okresu intensywnych opadów.

czytaj więcej >>

Ochrona roślin w ogrodzie ekologicznym

dodano: 2013-07-24
ogród ekologiczny

W ogrodzie ekologicznym nie walczymy z chorobami i szkodnikami, lecz staramy się, aby zapanowała w nim naturalna równowaga i harmonia. Chcemy, żeby rośliny były zdrowe i w naturalny sposób odporne na organizmy chorobotwórcze i wyrządzające szkody gatunki zwierząt. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na czynniki decydujące o zdrowotności roślin.

czytaj więcej >>

Pestycydy w świetle przepisów o integrowanej ochronie roślin

dodano: 2012-09-21
pestycydy, zdrowiePestycydy wywierają negatywny wpływ na żywność, glebę i wodę. Akumulacja tych związków prowadzi do bioakumulacji w tkankach ludzi, zwierząt i roślin, co jest przyczyną występowania wielu chorób, a nawet mutacji w genach. Dlatego w ostatnich latach postuluje się ograniczenie stosowania środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.
czytaj więcej >>

Niechemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych

dodano: 2012-08-29
Oparcie ochrony roślin o zasady integracji będzie miało wielkie znaczenie dla przyszłości rolnictwa, jego bezpieczeństwa dla środowiska i przyszłego konsumenta, a także uwiarygodnienia produkcji rolnej dla jej odbiorców.

czytaj więcej >>

Pożyteczne mikroorganizmy

dodano: 2012-05-21
Tam, gdzie wdraża się pożyteczne mikroorganizmy, należy systematycznie ograniczać nawożenie syntetyczne i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.
Gleba to ożywiony twór przyrody. W jej powstawaniu i życiu wiodącą rolę odgrywają mikroorganizmy. Odpowiednia zawartość próchnicy (min. 3%) i bogate życie biologiczne z dominacją pożytecznej mikroflory oznacza obecność na 1 m² w warstwie ornej od ok. 1,5 do 2 kg mikroorganizmów. Ta potężna naturalna „fabryka biologiczna”
czytaj więcej >>

Manometr opryskiwacza

dodano: 2012-05-14
Niesprawny manometr jest najczęstszą usterką wykrywaną podczas atestacji opryskiwacza. Manometr to jedyne urządzenie kontrolno-pomiarowe opryskiwacza umożliwiające sprawdzanie prawidłowości zabiegu ochrony roślin w trakcie jego wykonywania.
czytaj więcej >>

Przegląd opryskiwaczy

dodano: 2012-05-08
Dokonanie technicznego przeglądu opryskiwacza konieczne jest co trzy lata. Przeglądu dokonują wyspecjalizowane jednostki powołane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa i jest on jest obowiązkiem wynikającym z Ustawy o ochronie roślin uprawnych. Szczegóły dokonywania przeglądu zapisane są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa.
czytaj więcej >>

Wpływ gleby i płodozmianu na nawożenie w rolnictwie ekologicznym

dodano: 2012-03-12
Płodozmian najsilniej wpływa na plonowanie roślin poprzez kształtowanie biologicznej aktywności gleby. Gleba dzięki zdolności do zaopatrywania roślin w składniki pokarmowe, wodę, korzeniom roślin powietrza i ciepła, jest podstawą nie tylko dla rolnictwa, ale i życia na ziemi. Jej szczególne właściwości polegają na tym, że w przeciwieństwie do pozostałych środków produkcji, nie ulega ona zużyciu w procesie produkcji, ale utrzymuje swą zdolność produkcyjną z roku na rok i z pokolenia na pokolenie.
czytaj więcej >>

Nieprzewidywalne geny

dodano: 2012-03-09
Człowiek od wieków próbuje zmienić naturę. Pokusa jest wielka, aby wyhodować rośliny odporne na szkodniki, stworzyć gatunki o wyjątkowych wartościach odżywczych, czy też wprowadzić do zjadanych codziennie roślin szczepionki chroniące przed chorobami. Genetycznie zmodyfikowane rośliny opanowały miliony hektarów upraw na całym świecie. Jednak mimo powszechnego zastosowania, technologia ta budzi wiele wątpliwości. Czemu więc tylu ludzi na całym świecie protestuje przeciw żywności modyfikowanej genetycznie?
czytaj więcej >>

Proszę czekać - ładowanie treści...