Artykuły / Zwierzęta i produkty rolne / Płody rolne


Wpływ rolnictwa ekologicznego na rolnictwo

dodano: 2013-11-05

rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne wymaga większych nakładów pracy niż rolnictwo konwencjonalne, ale jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i wytwarza wysokiej jakości artykuły spożywcze mało przetworzone.

czytaj więcej >>

Nostrzyk dla miodu i na nawóz

dodano: 2012-09-27
Nostrzyk nie wymaga skomplikowanych zabiegów uprawowych. Do celów pszczelarskich można wysiewać nostrzyk razem z facelią.
czytaj więcej >>

Jak przechowywać ziarno

dodano: 2012-09-21
Czystość odgrywa jedną z najważniejszych ról w procesie przechowywania zboża.Niewłaściwe przechowywanie ziaren zbóż może spowodować zanieczyszczenie insektami, grzybami, ptactwem i gryzoniami, które spożywają ziarno i skażają zboże, co ostatecznie prowadzi do zmniejszenia jego wartości.
czytaj więcej >>

Pestycydy w świetle przepisów o integrowanej ochronie roślin

dodano: 2012-09-21
pestycydy, zdrowiePestycydy wywierają negatywny wpływ na żywność, glebę i wodę. Akumulacja tych związków prowadzi do bioakumulacji w tkankach ludzi, zwierząt i roślin, co jest przyczyną występowania wielu chorób, a nawet mutacji w genach. Dlatego w ostatnich latach postuluje się ograniczenie stosowania środków ochrony roślin do niezbędnego minimum.
czytaj więcej >>

Jakość trwałych użytków zielonych

dodano: 2012-08-29
użytki zieloneOcenia się, że ponad połowa powierzchni łąk i pastwisk w Polsce stanowią użytki zdegradowane, które wymagają renowacji. Degradacja zbiorowisk trawiastych łąk i pastwisk jest procesem stopniowego obniżania się ich wartości użytkowej. Zjawisko to dotyczy zarówno plonowania, jak i wartości biologicznej paszy w wyniku niekorzystnych zmian w składzie gatunkowym zbiorowisk i obniżania się zawartych w niej podstawowych składników pokarmowych niezbędnych w żywieniu zwierząt.

czytaj więcej >>

Wybrane choroby zbóż

dodano: 2012-08-28
zboże, chorobyZboża są zagrożone wieloma czynnikami w ciągu całego okresu wegetacji. Mogą to być czynniki atmosferyczne, ale też chwasty, szkodniki zbóż i grzyby chorobotwórcze, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na rozwój chorób u zbóż.

czytaj więcej >>

Nowe prasy rolujące firmy McHale

dodano: 2012-07-03
F5000 to prasy rolujące ze zwiększoną o 10 proc. gęstością beli. W skład serii F5000 wchodzą trzy modele: F5400 (F5400c - maszyna stworzona specjalnie na rynek polski), F5500 oraz w pełni zautomatyzowany model F5600. Ofertę pras McHale uzupełnia zmiennokomorowa prasa rolująca V660.
czytaj więcej >>

Wewnętrzny zegar życia

dodano: 2012-06-06
Każdy organizm żywy ma zaprogramowany rytm życia. Regulację tego biologicznego zegara o różnych funkcjach zapewnia kod genetyczny. Odpowiada za podejmowanie „decyzji” roślin o rozpoczęciu lub zakończeniu biologicznego procesu. Wszystko jest podporządkowane jednemu celowi: powieleniu kodu genetycznego w następnym cyklu rozrodczym.
czytaj więcej >>

Jary tylko wyjątkowo

dodano: 2012-04-27
Rzepak jary plonuje znacznie gorzej niż ozimy ze względu na krótszy okres wegetacji i dużą wrażliwość na suszę, szczególnie w okresie kwitnienia. Uzyskany plon jest przeważnie niższy o 35–40proc. od formy ozimej. Najlepiej udaje się na glebach próchnicznych dobrze magazynujących wodę. Do najważniejszych wad uprawy rzepaku jarego należy zaliczyć także uciążliwe zwalczanie chwastów. Ma też zalety – pozostawia bardzo dobre stanowisko dla roślin zbożowych, ma niższe potrzeby pokarmowe i mniejszą podatność na choroby niż odmiany ozime, co powoduje mniejsze zazwyczaj nakłady.
czytaj więcej >>

Rzepakowi trzeba pomóc

dodano: 2012-04-16
rzepak, uprawa, agrotechnikaTrudno już teraz prognozować skalę zagrożeń szkodnikami, bo zależą one głównie od pogody. Stwierdzić trzeba jednak, że ostatni sezon był szczególny pod względem występowania szkodników łuszczynowych. Miało miejsce również mocne nasilenie występowania pryszczarka kapustnika. W zwalczaniu szkodników niezwykle ważna jest ochrona występujących na plantacji pożytecznych zapylaczy, bez których plon mógłby nam spaść nawet do 30 proc.
czytaj więcej >>

Szkodniki magazynowe zbóż

dodano: 2012-03-12
szkodniki magazynowe zbóżSzkodniki w magazynach, spichrzach i silosach i innych pomieszczeniach zamkniętych moga  w ciągu stosunkowo krótkiego czasu zniszczyć znaczną część zmagazynowanych zbóż. Należy, więc systematycznie (nie tylko w okresie przedżniwnym) dokonywać oceny magazynów pod kątem występowania szkodników. Istotnym elementem tej walki jest poznanie biologii szkodników; cech morfologicznych, cykli rozwojowych, rozmnażania, odżywiania, itd.
czytaj więcej >>

Jak poprawnie podkiełkować sadzeniaki

dodano: 2012-03-12
Podkiełkowanie sadzeniaków jest warunkiem uzyskania dużego plonu wczesnych ziemniaków. Pozwala ono na wcześniejsze posadzenie ziemniaków w niedostatecznie ogrzaną glebę (bez obawy, że kiełki ulegną zniszczeniu przez rizoktoniozę), skraca okres od sadzenia do wschodów, przyspiesza rozwój roślin i młodych bulw i, nawet kilkakrotnie, zwiększa plony zbierane w najwcześniejszym terminie. Rodzime młode ziemniaki z rejonów najbardziej przydatnych do ich produkcji trafiają na rynek w połowie czerwca. W sprzyjających warunkach klimatycznych od posadzenia bulw do zbioru upływa zwykle około 60 dni.
czytaj więcej >>

Proszę czekać - ładowanie treści...