Artykuły / Rolnictwo


Redlice w siewnikach zbożowych – talerzowa czy stopkowa?

dodano: 2014-03-19

siewniki
W siewnikach mechanicznych redlica stopkowa wciąż jest dość popularnym wyposażeniem i opiera się przewadze, jaką w siewnikach pneumatycznych ma redlica talerzowa. Czy taki stan rzeczy utrzyma się jeszcze długo? Czy konieczność przyspieszenia prac polowych całkiem wyprze redlicę płozową z narzędzi do siewu?

czytaj więcej >>

Mała retencja – jak zwiększyć zasobność gleb w wodę

dodano: 2014-03-19

O ile na brak wody z opadów człowiek nie ma wpływu, to może mieć wpływ na zatrzymanie i zagospodarowanie wody z okresu intensywnych opadów.

czytaj więcej >>

Wpływ rolnictwa ekologicznego na rolnictwo

dodano: 2013-11-05

rolnictwo ekologiczne
Rolnictwo ekologiczne wymaga większych nakładów pracy niż rolnictwo konwencjonalne, ale jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego i wytwarza wysokiej jakości artykuły spożywcze mało przetworzone.

czytaj więcej >>

SAMOspłacający się dom - czy to możliwe?

dodano: 2013-11-05

budownictwo energooszczędne
Masz dużą działkę budowlaną, ale brak ci pieniędzy na postawienie domu? Ten program jest właśnie dla ciebie. Kredyt spłaci się sam dzięki instalacji fotowoltaicznej, zapewniającej energię elektryczną mieszkańcom domu - nadmiar wytwarzanej energii sprzedawany jest do sieci i pokrywa koszty spłaty kredytu.

czytaj więcej >>

Racjonalny rozpłód i prawidłowy rozród bydła mięsnego to ważne czynniki opłacalności chowu

dodano: 2013-10-08
rozród bydłaWłaściwe użytkowanie rozpłodowe i prawidłowy rozród bydła mięsnego ma bardzo duży wpływ na opłacalność chowu. Im wcześniej hodowca rozpocznie użytkowanie rozpłodowe, tym, większa będzie opłacalność chowu. Należy jednak pamiętać, aby jałówki i buhajki były wystarczająco rozwinięte i przygotowane do rozrodu.
czytaj więcej >>

Ważne dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem

dodano: 2013-09-05
Od 1 września 2013 r. obowiązują przepisy umożliwiające finansowanie z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w okresie sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem własnym, swojego małżonka lub dzieckiem przysposobionym za niżej wymienione osoby: *rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy albo na wniosek, *rolnika i domownika, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, *osobę będącą członkiem rodziny rolnika lub domownika, która nie spełnia warunków do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników.
czytaj więcej >>

Zmiany w zasiłku macierzyńskim od 1 września 2013 r.

dodano: 2013-08-30
Od 1 września 2013 r. poszerza się krąg osób, którym będzie przysługiwał zasiłek macierzyński z KRUS. Zmiany wprowadzone od tej daty dotyczą tych rolników (domowników), którzy przyjęli dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, w wieku wyższym niż 1 rok oraz którzy przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.
czytaj więcej >>

Prawa i obowiązki rolników podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności

dodano: 2013-08-22
wymogi wzajemnej zgodności
Rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie mają obowiązek udostępnić gospodarstwo i dokumentację do przeprowadzenia kontroli oraz zobowiązani są do przestrzegania norm, wskaźników i parametrów zawartych w wymogach wzajemnej zgodności (cross-compliance).
czytaj więcej >>

Ochrona roślin w ogrodzie ekologicznym

dodano: 2013-07-24
ogród ekologiczny

W ogrodzie ekologicznym nie walczymy z chorobami i szkodnikami, lecz staramy się, aby zapanowała w nim naturalna równowaga i harmonia. Chcemy, żeby rośliny były zdrowe i w naturalny sposób odporne na organizmy chorobotwórcze i wyrządzające szkody gatunki zwierząt. Należy więc zwrócić szczególną uwagę na czynniki decydujące o zdrowotności roślin.

czytaj więcej >>

Schorzenia racic u bydła

dodano: 2013-07-08

racice
Schorzenia racic są jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych u bydła. Znajdują się na trzecim miejscu, zaraz po niepłodności oraz Mastitis. Na uszkodzenia racic i ich choroby są narażone szczególnie zwierzęta młode, a także te nowe w stadzie.

czytaj więcej >>

Czynniki wpływające na poziom płodności i wydajność krów mlecznych

dodano: 2013-07-08

krowa mlecznaProdukcyjność, czyli wydajność jednostkowa krów mlecznych, wiąże się z prawidłową płodnością i skutecznie przeprowadzonym zabiegiem inseminacji. Czynniki te należy cały czas monitorować i kontrolować, gdyż mają istotny wpływ na ekonomię opłacalności produkcji mleka. Wysoki poziom płodności krów i skuteczność inseminacji można uzyskać, gdy pozostawi się do chowu i hodowli zdrowe jałówki, pochodzące od najlepszych par rodzicielskich, oraz zapewniając właściwy odchów jałowizny.

czytaj więcej >>

Szacowanie szkód - istotne zmiany

dodano: 2013-06-10

szacowanie szkód
Przedstawiamy zmiany w „Informacji MRiRW dla komisji powołanych przez wojewodę dotyczącej ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej dotkniętych klęską żywiołową”.

czytaj więcej >>

Proszę czekać - ładowanie treści...