dodano: 2013-11-05

SAMOspłacający się dom - czy to możliwe?


Ekologiczne i energooszczędne budownictwo (III)


Masz dużą działkę budowlaną, ale brak ci pieniędzy na postawienie domu? Ten program jest właśnie dla ciebie. Kredyt spłaci się sam dzięki instalacji fotowoltaicznej, zapewniającej energię elektryczną mieszkańcom domu - nadmiar wytwarzanej energii sprzedawany jest do sieci i pokrywa koszty spłaty kredytu.


„SAMOspłacający się dom” to nowy program przygotowany przez Bank Ochrony Środowiska we współpracy z Muratorem (który zaprojektował kilka domów specjalnie dla nowego programu) przy inicjatywie i dużym wsparciu wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego. Partnerami programu są firmy od lat związane z budownictwem i wyposażeniem wnętrz: Amica, Opoczno, Cersanit, Barlinek, Black Red White. Akcji patronuje organizacja Pracodawcy RP.

Aby skorzystać z programu nie trzeba mieć zdolności kredytowej, warunkiem jest posiadanie dużej działki budowlanej, na której zostanie zbudowany dom na kredyt, spłacany dzięki instalacji fotowoltaicznej, zapewniającej energię elektryczną mieszkańcom domu. Natomiast dzięki sprzedaży nadmiaru energii do sieci pokryte zostaną koszty spłaty kredytu – tak więc nieruchomość sama na siebie zarabia.

budownictwo energooszczędneAutorzy programu przyjęli, że koszt budowy domu o pow. 92 m2 z wykończeniem i wyposażeniem w AGD wyniesie ok. 240 tys. zł, co daje miesięczną ratę kredytu w wysokości ok. 1300 zł. Koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW oraz ekologiczny system grzewczy zwiększa koszt całej inwestycji do kwoty ok. 560 tys. (rata ok. 3060 zł przy kredycie zaciągniętym na 25 lat o marży 1,5%). Średnie miesięczne przychody wynikające ze sprzedaży nadwyżki prądu, z uwzględnieniem oszczędności na kosztach utrzymania domu, wyniosą wówczas ok. 3660 zł i przewyższą ratę kredytu o 600 zł.

Proces inwestycyjny ma się zamknąć w 3 etapach:

1. wybór projektu domu przez klienta,

2. wskazanie lokalizacji przez klienta,

3. podpisanie przez klienta dokumentów przygotowanych przez bank.

Aby móc wziąć udział w programie „SAMOspłacający się dom”, trzeba być dysponentem dużej, niezacienionej i ogrodzonej działki o pow. ok. 2 tys. m2, tak aby 700-900 m2 gruntu móc przeznaczyć pod instalację fotowoltaiczną, gdyż nie jest możliwe zamontowanie instalacji o mocy 40 kW na dachu nowego domu. Z powodu tego wymogu opisane przedsięwzięcie raczej nie sprawdzi się w miastach.

Zakres projektu obejmuje budowę domu, finansowanie i wyposażenie nieruchomości w instalację fotowoltaiczną. Według firmy „Solar Investment Group”, współpracującej ściśle z bankiem w zakresie finansowania inwestycji, w których wykorzystywane są minielektrownie słoneczne, budowa takiego domu trwać będzie ok. 12 miesięcy. Program kompleksowo rozwiązuje budowę, finansowanie i wyposażanie domów.

BOŚ przewiduje postawienie 100 tys. domów w ciągu 5 lat. Założenia programu zostały oparte na projekcie ustawy o OZE, dlatego też program będzie mógł ruszyć dopiero wtedy, gdy zostanie uchwalona ustawa (prognozowany termin to styczeń 2014 r.), która wprowadzić ma znaczne zmiany – korzystniejsze od dotychczasowych uwarunkowań dla mikroźródeł OZE, m.in. kluczowe dla projektu zapisy umożliwiające sprzedaż energii do sieci przez gospodarstwa domowe.

W programie duży nacisk położono na energooszczędność, podłogi mają być wykonane w całości z naturalnego drewna, a dzięki odpowiednim rozwiązaniom konstrukcyjnym możliwe będzie zastosowanie ogrzewania podłogowego, które jest wymagane przy wykorzystaniu pomp ciepła. Ponadto każdy z domów będzie miał zagwarantowany dostęp do Internetu.

Dom wykonany według założeń programu będzie ekonomiczny i ekologiczny, a jego koszty będą zależały od wybranego projektu. Aby zmniejszyć koszty utrzymania, dom musi być maksymalnie energooszczędny, dlatego też zastosowane będą m.in. nowe technologie OZE, takie jak: kolektory słoneczne i pompy ciepła, a także energooszczędny sprzęt AGD.

Dla powodzenia programu, oprócz zmian legislacyjnych, jest właściwy wybór wysokiej jakości instalacji fotowoltaicznych i prawidłowej ich instalacji, co zagwarantuje odpowiednią sprawność, bezawaryjność i żywotność instalacji – to zadanie Banku Ochrony Środowiska.

W założeniach BOŚ przyjął, że produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW może wynieść w pierwszym roku eksploatacji średnio ok. 38 544 kWh/rok, z czego zużycie własne wyniesie ok. 5 000 kWh/rok. BOŚ przyjął spadek efektywności instalacji PV na poziomie 0,5% rocznie, tak więc przy rocznej konsumpcji energii na poziomie 5 000 kWh/rok – średnio roczna produkcja energii może wynieść ok. 31 194 kWh. Obliczając przychody, BOŚ wziął pod uwagę stawki dopłat do produkcji energii z aktualnego projektu ustawy o OZE, zgodnie z którymi za sprzedaż energii z naziemnej instalacji o mocy 40 kW będzie można otrzymać 1,10 zł/kWh. Przy rocznej produkcji na poziomie 31 194 kWh, przyjęte w programie średnioroczne przychody gospodarstw domowych mogą wynieść 34 315 zł rocznie.

Projekt ustawy o OZE gwarantuje też stałą cenę obligatoryjnego odkupu energii przez 15 lat. Pomysł ten pozytywnie oceniła Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej, widząc jednak ryzyko w oparciu obliczeń (dotyczących sprzedaży energii) na projekcie ustawy, w której zapisy dotyczące wysokości współczynnika korekcyjnego dla fotowoltaiki mogą ulec niekorzystnej zmianie, wówczas nie byłoby szansy na stawkę 1,10 zł za 1 kWh.

Twórcy programu liczą na to, że samorządy, widząc potencjał tego przedsięwzięcia, pomogą rodzinom pozyskać odpowiednie działki budowlane.

Program „SAMOspłacający się dom” wpisuje się w politykę redukcji emisji CO2. Dodatkowym walorem programu jest zapewnienie ok. 50 tys. miejsc pracy, w tym ok. 15 tys. w budownictwie oraz uzupełnienie niedoborów mocy poprzez wykorzystanie energii słonecznej z ogniw fotowoltaicznych i utrzymanie wysokiego poziomu energooszczędności budowanego domu, rozwój energetyki rozproszonej i zwiększenie liczby prosumentów, czyli producentów i konsumentów energii zarazem. Ponadto rozwój fotowoltaiki stanowić może uzupełnienie energetyki wiatrowej.

W ostatnich latach koszty inwestycji w instalacje fotowoltaiczne uległy obniżeniu. Jednak aby elektrownie słoneczne były inwestycją opłacalną, potrzebne jest wsparcie legislacyjne oraz finansowe, m.in. z powodu niezbyt dużego nasłonecznienia w Polsce. Koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wynosi obecnie ok. 1,3 mln euro.

Na koniec 2012 r. łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Europie wyniosła 69 GW, a na świecie 101GW. Liderami światowego rynku są Włochy i Niemcy. Natomiast w Polsce na koniec 2012 r. łączna moc instalacji fotowoltaicznych wyniosła 2 MW.


zodr
Aleksandra Urszula Kołodziej
ZODR w Barzkowicach
 Źródło: forbes.pl; newseria.pl; eko-polska.pl; gramwzielone.pl; bosbank.pl

Fot. Aleksandra Urszula Kołodziej

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...