dodano: 2013-04-04

System bezpieczeństwa żywności GLOBALG.A.P.

GlonalG.A.P. jest system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej.

GlobalG.A.P. powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP (w 1997 roku) jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group), w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej G.A.P. (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

GLOBALG.A.P.Certyfikat systemu GlobalG.A.P. jest certyfikatem międzynarodowym, uznawanym zarówno w Polsce, w Europie, jak i na świecie.

Standard GlobalG.A.P. obejmuje cały łańcuch produkcyjny: od wysiania lub wysadzenia roślin do gruntu, poprzez pielęgnację, zbiór płodów, aż do obsługi produktu końcowego (np.: przechowywanie, pakowanie, konfekcjonowanie).

Jednym z głównych celów standardu jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a także zapewnić jak najdłuższe użytkowanie terenów rolniczych. Standard ten reguluje obszary działalności w gospodarstwie dotyczące:

-         zapewnienia bezpieczeństwa produktów (owoców i warzyw) pod względem zdrowotnym,

-         ochrony środowiska i postępowanie z odpadami i zanieczyszczeniami,

-         zdrowia i bezpieczeństwa pracy personelu,

-         środowiska naturalnego i bioróżnorodności,

-         spełnienia wymagań przepisów prawnych poprzez zastosowanie dobrych praktyk rolniczych (GAP),

-         wdrożenie tych praktyk.

GLOBALG.A.P.Okres ważności certyfikatu GlobalG.A.P.

Certyfikat GlobalG.A.P. jest ważny przez okres trzech lat, ale co roku prowadzony jest audyt nadzoru. Wyniki z audytu nadzoru są potwierdzeniem ważności certyfikatu i sprawdzeniem stosowania przyjętych standardów. W przypadku stwierdzenia istotnych odchyleń (niezgodności z normą) certyfikat może być cofnięty.

Jakie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z GlobalG.A.P.?

System GlobalG.A.P. dotyczy producentów działających w produkcji pierwotnej. W praktyce, najczęściej system wdrażany jest w grupach producenckich, zrzeszeniach producentów, hurtowniach wraz z ich dostawcami, a także w gospodarstwach indywidualnych.

Korzyści związane z certyfikowanym standardem GlobalG.A.P.

Uzyskanie certyfikatu GlobalG.A.P. pozwala na utrzymanie, rozwinięcie i nawiązanie współpracy z dużymi sieciami handlowymi oraz odbiorcami z zagranicy. Posiadanie certyfikatu G.A.P. jest przepustką do sprzedaży np. owoców i warzyw zarówno dla sieci handlowych, jak i przemysłu. Coraz więcej producentów żywności i dużych sieci handlowych chce współpracować wyłącznie z rolnikami mogącymi potwierdzić jakość swoich wyrobów tego typu dokumentem.

Korzyści z wdrożenia GlobalG.A.P

-         Uzyskanie obiektywnego obrazu stanu bezpieczeństwa upraw.

-         Ułatwienie handlowcom oceny jakości dostawy i standardu dostawcy.

-         Spełnienie wymagań stawianych przez sieci handlowe oraz pozostałych detalistów.

-         Jednolita ocena dostawców.

-         Uniknięcie audytów ze strony odbiorców (np. sieci handlowych).

-         Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek upraw zagrażających zdrowotnie konsumentom poprzez dobre przygotowanie do wycofania wadliwych upraw z rynku.

-         Spełnienie unijnych wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności.


podr
  Krzysztof Kozdemba

  PODR w Gdańsku

najnowsze ogłoszenia w tej kategorii

Proszę czekać - ładowanie treści...